Sơn lót mạ kẽm có cần thiết phải sử dụng hay không?

Mặc dù, không bắt buộc phải có sơn lót mạ kẽm, nhưng nó lại là điều kiện đủ để đảm bảo cho lớp sơn phủ hoàn thiện bên ngoài bám chắc vào bề mặt kẽm. Nhờ đó mà vật liệu kim loại được bảo vệ tốt hơn và màng sơn không bị phai màu, bong …