Chính sách bảo hành

Z3083035469964 0f473ab2089f0ea4739996d15a014801

Chính sách bảo hành:

Chính sách bảo hành theo quy định của nhà sản xuất có quy trình như sau:
– Khi mua hàng, khách hàng tìm hiểu chính sách và quy định bảo hành của dòng sơn mà mình đang mua.
– Nhận thẻ, giấy chứng bảo hành khi nhận hàng.
– Khi cần thực hiện quyền bảo hành có thể liên hệ trực tiếp Thế Giới Sơn hỗ trợ.

0969808669
X
Add to cart