Cách xử lý bề mặt kim loại trước khi sơn

Việc xử lý bề mặt kim loại trước khi sơn là một công đoạn quan trọng, quyết định đến độ bám dính cũng như độ bền của lớp sơn trên bề mặt. Nếu không xử lý tốt công đoạn này sẽ không đảm bảo chất lượng sơn theo yêu cầu, dù sơn của bạn có …