Các lỗi thường gặp trong kỹ thuật sơn PU

Khi thi công, những thợ sơn mới vào nghề hay nhiều năm kinh nghiệm đôi khi vẫn gặp một số lỗi trong kỹ thuật sơn PU. Các lỗi này có thể là do kỹ thuật sơn, do chất lượng sơn PU gỗ hoặc đến từ kinh nghiệm của thợ sơn, dẫn tới xảy ra lỗi …