Tẩy vết sơn dính trên quần áo như thế nào?

Trong quá trình sơn sửa lại nhà hay các vật dụng bằng gỗ, thì việc quần áo bị dính sơn là khó tránh khỏi. Với việc mặc quần áo bảo hộ thì có lẽ không vấn đề gì. Nhưng với những bộ đồ mà chúng ta thích mà lại dính sơn vào thì lại chẳng …