Phun sơn không bảo hộ và những tác hại khôn lường

Hiện nay, có không ít người còn xem nhẹ việc bảo hộ khi tiến hành phun sơn gỗ, sơn sắt, sơn tường… Đây là việc vô cùng nguy hiểm? Bởi, nếu phun sơn không bảo hộ – nhất là sơn công nghiệp – thì sức khỏe của bạn và những người xung quanh có thể …