Sơn PU là gì? Quy trình pha sơn PU như thế nào cho hiệu quả?

Bước 1: Chà nhám và xử lý bề mặt