[NEWLIFE] SỨC SỐNG MỚI | HÀNH TRÌNH XANH 2022-2023

Những biến cố toàn cầu khiến giá trị, thói quen và lối sống của con người thay đổi. KIẾN TẠO KHÔNG GIAN XANH chính là một trong những giải pháp hiệu quả giúp chúng ta phục hồi và bắt đầu lại “trạng thái bình thường mới”. [lwptoc skipHeadingLevel=”h1,h2,h5,h6″] LỜI NÓI ĐẦU Trong 13 năm qua, SƠN G8 không ngừng …