Những điều cần biết về dầu lau gỗ

Dầu lau gỗ là sản phẩm bảo vệ bề mặt và tạo màu thẩm mỹ khá thông dụng tại các thị trường châu Âu và châu Mỹ, với ưu điểm thân thiện môi trường, dễ sử dụng. 1. Dầu lau gỗ là gì? Dầu lau gỗ có nguyên liệu chủ yếu là từ dầu thực …