Chính sách bảo hành :
Chính sách bảo hành theo quy định của nhà sản xuất theo quy trình như sau.
Khi mua hàng khách hàng yêu cầu nhân viên bán hàng cho biết chính sách và quy định bảo hành của dòng sơn mà mình đang mua.
Nhận thẻ, giấy chứng bảo hành khi nhận hàng.
Khi cần giải quyết có thể liên hệ trực tiếp hãng bảo hành hoặc có thể nhờ bên Công ty Cổ Phần Sao Việt Nam hỗ trợ để được thực hiện quyền bảo hành sản phẩm mình đã mua.